Swap ticha

Swap ticha

Zdieľaj svoje ticho

Vstúp do tichej galérie

Zazdieľaj dnes symbolicky 17 sekúnd svojho ticha.
Ticho je viac NEŽ NÁsilie.

V tichu sa rodí veľa dobrého.